School Events
2/6/2015
•  Professional Development Day-No School


Sports Events
1/31/2015
•  Boys Varsity - Home vs Glenwood (3:00)  (HS Boys Basketball )
2/3/2015
•  Boys Varsity - @ Sunnyside Christian (7:30)  (HS Boys Basketball )
•  Boys JV - @ Sunnyside Christian (4:30)  (HS Boys JV Basketball)
•  Girls Varsity - @ Sunnyside Christian (6:00)  (HS Girls Basketball)
2/6/2015
•  Girls Varsity - Home vs Klickitat (6:00)  (HS Girls Basketball)
•  Boys Varsity - Home vs Klickitat (7:30)  (HS Boys Basketball )
2/7/2015
•  Boys Varsity - Home vs Trout Lake (6:30)  (HS Boys Basketball )
•  Girls Varsity - Home vs Trout Lake (5:00)  (HS Girls Basketball)
•  Boys JV - Home vs Trout Lake (3:30)  (HS Boys JV Basketball)